Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Składając zlecenie kremacji należy dostarczyć:

  • zezwolenie na kremację wypełnione przez najbliższego członka rodziny lub osoby zajmującej się organizacją kremacji. Dokument do pobrania:  Pobierz

  • skrócony odpis aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego lub ksero z pieczęcią firmy pogrzebowej wraz z zatwierdzeniem oryginalności aktu zgonu

  • w przypadku kremacji szczątków – decyzja Sanepidu

  • oświadczenie do kremacji szczątków:  Pobierz