Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kremacja jest alternatywną praktyką dla tradycyjnego pochówku. W formie tradycyjnej w grobie składana jest trumna z ciałem zmarłego. Tymczasem w czasie pogrzebu kremacyjnego najpierw ciało osoby zmarłej zostaje spopielone w piecu kremacyjnym w bardzo wysokiej temperaturze. Następnie szczątki zmarłego są składane do urny. To, co powszechnie nazywamy prochami zmarłego, technicznie nimi nie jest: prochy zmarłego to kruche, zwapniałe fragmenty kości, które wyglądają bardzo podobnie do piasku morskiego.

Kościół akceptuje pogrzeb z uprzednią kremacją. Dziś bardziej niż kiedykolwiek pozostawia katolikom swobodę wyboru, gdy jest to wymagane ze względów sanitarnych, ekonomicznych lub społecznych oraz jeśli kremacja nie jest wybierana z pobudek sprzeciwiających się nauce Kościoła. Z myślą o kremacji przystosowane zostały także obrzędy żałobne wielu wyznań, które zawierają w sobie odniesienie do ciała już zamienionego w proch.

Ci, którzy wierzą w zmartwychwstanie ciał, nie muszą obawiać się kremacji. Kościół katolicki powtórzył, że kremacja zwłok nie dotyka duszy i nie uniemożliwia Boskiej wszechmocy wskrzeszenia ciała, a zatem nie zawiera obiektywnego zaprzeczenia chrześcijańskiej nauki o nieśmiertelności duszy. Kremacja w kilka godzin dokonuje tego, co naturze zajmuje więcej czasu, ale dla zmartwychwstania ciał nie ma różnicy między tym, co pozostaje z człowieka pogrzebanego w sposób tradycyjny czy też którego ciało uległo spopieleniu.

Wybór kremacji to najczęściej realizacja woli osoby zmarłej, wyrażonej jeszcze za życia. W przypadku braku wyraźnego wyrażenia takiej woli, bądź kiedy sytuacja przemawia za takim rozwiązaniem o wyborze kremacji może zadecydować małżonek zmarłego, albo też najbliżsi krewni, którzy są do tego uprawnieni.

Absolutnie nie. Krematorium KREMULUS posiada system, który uniemożliwia zmieszanie prochów różnych zmarłych ze sobą. Za każdym razem, gdy proces kremacji się kończy, szczątki są zbierane do urny z unikalną nazwą i kodem, zanim nastąpi kolejna kremacja. Każdy etap kremacji podlega też drobiazgowej kontroli i nadzorowi jego prawidłowości.